Leva Livet vann Sveriges tyngsta miljöpris

post

Detta är viktigt! Börja sortera nu!!
Göteborgs Stad och projekt Leva Livets avfallsutmaning har vunnit Sveriges tyngsta miljöpris. Under avfallsutmaningen lyckades familjerna i projektet mer än halvera sina sopmängder. Priset delades ut av tidningen Recycling och Miljöteknik på den årliga Återvinningsgalan. Priset väger 47 kilo och är ett vandringspris.
– Det är väldigt roligt att projektet uppmärksammas på ett positivt sätt även på nationell nivå.
Nomineringen gör att vi får fokus på avfallsfrågan och konsumtionsfrågan, säger Pernilla Hellström, miljöförvaltningen som är projektledare.
– Genom avfallsutmaningen visade vi att det man förr trott var nästan omöjligt faktiskt var möjligt.
Prognoserna visar att vi kan dubblera mängden avfall i mitten av seklet, om vi fortsätter som vi gör nu.
Men vi visade att det går lätt att halvera avfallsmängderna och leva resurseffektivt och gott på samma gång.
Det är väldigt hoppfullt, säger Maria Ivarsson, kretsloppskontoret som var coach i avfallsutmaningen och representerade projektet på Återvinningsgalan.
Priset lämnades över gemensamt av Rudolf Laurin från Wistrand advokatbyrå som sponsrade priset och miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin.

@twitter